Hur skiljer sig Windows telefoner från iPhone?

Idag finns det mängder av olika telefoner att välja mellan på marknaden. Du kan till exempel välja en iPhone, Samsung, Huawei, Oneplus eller HTC. Många identifierar sig starkt med valet av mobiltelefon. Det är ju trots allt en pryl som är väldigt synlig i vardagen. Vi bär med oss den i stort sett överallt och använder den publikt, till exempel på tunnelbanan och på gymmet.

Något som alla kanske inte tänker på är att i telefoner som HTC, Samsung och Nokia ingår hårdvaran Windows Phone från Microsoft. Windows Phone är en vidareutveckling av Windows Mobile och är ett operativsystem för mobila tillämpningsområden. Windows Mobile lades ned 2017 men grundtekniken lever vidare i Windows Phone i flera mobila enheter idag. Windows Phone är direkt riktad till konsumentmarknaden.

Uppenbara skillnader

Vid en jämförelse mellan en Windows telefon och iPhone är den mest uppenbara skillnaden användargränssnittet. Windows telefonen bygger på designsystemet Metro. Startsidan är uppbyggd av levande paneler vilket innebär att de är länkade till funktioner, applikationer och individuella projekt. De här panelerna är dynamiska och kan uppdateras kontinuerligt i realtid. För användaren innebär det bland annat att du kan se väderprognosen direkt på startsidan.

Här fungerar iPhone något annorlunda där du istället har dina appar fästa på startsidan där du i regel behöver öppna en app, som exempelvis väderappen, för att se den senaste informationen. När det gäller appen för mejl kan dock iPhone visa en indikator för antalet olästa mail i kombination med appen, på ett liknande sätt som i en telefon med Windows Phone.

Användningen av nav

En annan funktion som skiljer sig mellan Windows Phone och iPhone är användningen av så kallade “nav”. Här samlar Windows Phone tjänster som är integrerade med information från sociala medier. Ett exempel är fotoalbumet där du som användare kan välja att titta på bilder som är tagna med telefonens kamera eller på bilder från dina olika fotoalbum på Facebook.

Det är en av flera funktioner som du hittar i en iPhone. Naven integrerar även med bland annat Twitter och Windows Live. När det gäller kontakter kan du se dina olika kontakter från antingen Facebook, Gmail eller Windows Live. Det här hittar du inte heller i en iPhone av standardmodell. Andra inbyggda nav är video, spel, musik och Microsoft Office.

Webbläsare

En annan uppenbar skillnad mellan Windows Phone och iPhone är den inbyggda och förinställda webbläsaren. När du skaffar en iPhone från Apple kommer den med webbläsaren Safari som standard. Sen kan du som användare själv välja att ladda ner och använda till exempel Google Chrome som webbläsare om du föredrar det. Google Chrome är en given favorit hos många idag.

Om du istället skaffar en telefon med Windows Phone får du med Internet Explorer Mobile som förinställd webbläsare. Versionen som ingår ligger mellan EI7 och IE8, men det kan såklart komma att ändras över tid. När du använder Internet Explorer på din Windows Phone kan du skapa en lista med dina favoritsidor och länka till dem direkt från startskärmen. En motsvarande funktion finns i Apples Safari.

Funktioner under utveckling

Microsoft har uppgett att de kommer att uppdatera webbläsaren i Windows Phone separat från det övriga systemet. Tanken är då att användaren ska kunna starta en video i YouTubes app och få den att öppnas i en fristående app och kopplas ihop med och adderas till naven för musik och video. En version baserad på IE9 är på gång med bättre prestanda.

Windows Phone och iPhone skiljer sig åt i grunden

Windows Phone och iPhone skiljer sig i grunden på flera sätt från varandra. Till exempel är det helt olika butiker för appar och skillnaderna är stora när det gäller hanteringen av media som musik och video. Windows Phone har bland annat hyllats för sitt virtuella tangentbord och för mjukvaran för rättstavning. Bland bristerna nämns en universell sökfunktion, något som finns och fungerar väl i iPhone.